Διασφάλιση Ποιότητας

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας αποτελεί διαχρονικό στόχο της Hellenic Catering προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών και να παρέχει υπηρεσίες άριστης εξυπηρέτησης.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της, η εταιρία εφαρμόζει αυστηρές ποιοτικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής  μέχρι τη διάθεσή τους, ενώ έχει πιστοποιηθεί για περισσότερα από  20 χρόνια με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρία διαθέτει πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο τροφίμων, ενώ διεξάγει σε τακτική βάση οργανοληπτικούς, χημικούς, φυσικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους για την τήρηση των προδιαγραφών σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης.

Το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, ελέγχει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των επιστημονικών εξελίξεων και διατροφικών τάσεων.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί με τα Διεθνώς Αναγνωρισμένα πρότυπα:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
Κατέβασε εδώ
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018
Κατέβασε εδώ
Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001:2018
Κατέβασε εδώ
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
Κατέβασε εδώ
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012
Κατέβασε εδώ
Σύστημα Διαχείρισης Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007
Κατέβασε εδώ
Certification of HALAL products
Κατέβασε εδώ